Kancelář starosty je umístěna v budově radnice, náměstí Svobody 320, ve II. nadzemním podlaží

Živnostenský úřad je umístěn v budově zámku, náměstí Svobody 1, v I. nadzemním podlaží

Adresa pro doručování:
Městský úřad Pacov
Živnostenský úřad, kancelář starosty
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov

 

Telefon: 565 455 117
Fax: 565 455 155
E-mail: hora@mestopacov.cz

 

Úřední hodiny (Živnostenský úřad, kancelář starosty):

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30 12.30–14.00
Středa 8.00–11.30 12.30–17.00
Čtvrtek není úřední den není úřední den
Pátek 8.00–11.30 12.30–14.00

 

Činnost odboru:

 • sekretářské práce pro starostu, místostarostu
 • příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva města
 • vedení evidence poskytovaných příspěvků
 • evidence písemností zveřejňovaných na úřední desce
 • evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • evidence užívání velké a malé zasedací síně v budově radnice
 • vedení evidence válečných hrobů
 • projednávání přestupků
 • krizové řízení
 • ochrana obyvatelstva
 • ochrana utajovaných skutečností
 • požární ochrana

 

Share Button