Městská kronika je v Pacově psána od roku 1888. Patří k nejstarším kronikám obcí na okrese.

Přehled kronikářů města:

  1. Vlastimil Hálek, místní duchovní, zápis let 1888-1919 (autorem některých zápisů je F. Autengruber a J. Lešanovský)
  2. Vojtěch Matiášek, tajemník městského úřadu, zápis let 1925-1929
  3. Jan Ehrlich, správce záložny v Pacově, zápis roku 1930
  4. Přemysl Plaček, knihkupec, zpětně dopisována léta 1928-1939
  5. Ladislav Pokorný, ozdobník, zápis let 1940-1948
  6. Jan Raba, příslušník VB, zápis let 1945-1977
  7. Alois Franěk, odborný učitel, zápis let 1978-1980, doplněn retrospektivní zápis let 1920-1924
  8. Prof. Anežka Chaloupková,ředitelka základní školy, zápis let 1981-1999

 

Současnou kronikářkou je Mgr. Marie Tušilová, zápis od roku 2000.
Kontakt: marietusilova@seznam.cz

Share Button