CzechPoint na Městském úřadě Pacov – možnost získání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy:

z Katastru nemovitostí
z Obchodního rejstříku
ze Živnostenského rejstříku
z Rejstříku trestů

 

 

 

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát jednoznačné identifikátory. Na základě těchto identifikátorů úředník zadá požadavky na vyhotovení výstupu. Žadatel je před zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude ověřený výstup vydán žadateli. Platba probíhá v hotovosti u úředníka, který výstup vydává. Tato služba neslouží k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento výstup je veřejnou listinou.

Výpis z Katastru nemovitostí

Co potřebujete vědět:

 • katastrální území, číslo Listu vlastnictví nebo
 • katastrální území, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo
 • katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné/evidenční nebo
 • katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné/evidenční a číslo jednotky

 

Výpis z Obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • IČ (identifikační číslo podnikatele)

 

Výpis z Živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • IČ (identifikační číslo podnikatele)

 

Výpis z Rejstříku trestů

 • občan ČR předloží občanský průkaz nebo cestovní pas
 • cizinec předloží cestovní pas nebo průkaz cizince o povolení k pobytu na území ČR

 

Poplatky za ověřené výstupy z ISVS:

 • výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku a výpis z Živnostenského rejstříku – první stránka výpisu 100 Kč, další i započatá stránka 10 Kč
 • výpis z Rejstříku trestů – 100 Kč.

 

Ověřené výstupy z těchto rejstříků získáte na Městském úřadě Pacov, Odbor vnitřních věcí, budova zámku:

 • výpis z KN, OR, ŽR kancelář č. 1.12 (pokladna)
 • výpis z Rejstříku trestů kanceláře č. 1.07 a 1.08
Share Button