Rada města Pacov na své schůzi dne 11.6.2014 rozhodla vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl.1
Podomní prodej na území města Pacov, včetně všech místních částí (Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř) se zakazuje.
Podomním prodejem se rozumí nabízení nebo prodej zboží či služeb, (včetně zprostředkování prodeje či služeb), při němž je potenciální kupující (zákazník, uživatel) zboží či služeb vyhledáván prodejcem (nabízejícím, zprostředkovatelem) bez předchozí objednávky mimo veřejná prostranství, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů, prostor sloužících k podnikání apod.

Zákaz podomního prodeje se nevztahuje:

  • na prodej zboží, který je realizován na základě zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • na očkování domácích zvířat.

 

Čl. 2
Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

 

Bc. Lukáš Vlček, DiS., starosta
Tomáš Kocour, místostarosta

Share Button