Program návštěvy se nesl v příjemné avšak důstojné atmosféře. Prezidentská kolona dorazila do Pacova v 10.30, po přivítání ze strany starosty města Lukáše Vlčka a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka následoval přesun do Zámeckého sálu, kde proběhlo přivítání prezidenta, krátká prezentace starosty na téma regionální ekonomika a představení zámeckého areálu, krátké slovo hejtmana a samotného prezidenta. Dále pokračovalo setkání a diskuze se zastupiteli města, řediteli zřízených organizací, starosty regionu, zástupci podnikatelů, církve a složek integrovaného záchranného systému. Po cca 30 minutách diskuze na témata jako jsou například zemědělství, přechod koruny na euro, přímé prvky demokracie či spádovost regionu do povodí vodní nádrže Švihov, následoval podpis prezidenta do pamětní knihy, předání daru ze strany města a dekorování městského praporu prezidentskou stuhou. Poté se prezident republiky přesunul na nádvoří pacovského zámku, kde proběhlo setkání s občany. Rozloučení a odjezd prezidentské kolony se uskutečnil kolem poledne.

Jako dar ze strany města byla prezidentu republiky věnována sbírka básní a biografie Antonína Sovy, a to v kožené vazbě, kterou vyrobila firma Rendl. Dále byla prezidentovi předána ošatka s regionálními produkty. Jednalo se o uzeniny od Václava Klátila, pivo z domácího minipivovaru rodiny Němcových, pálenka z domácí pálenice rodiny Vaňkových či med od pacovských včelařů.

Město Pacov se důstojně zhostilo návštěvy nejvyššího ústavního činitele České republiky, návštěva ze strany občanů byla také hojná. Velké poděkování patří všem organizátorům, firmám, které věnovaly dary pro prezidenta a Základní umělecké škole Pacov za doprovodný program.

 

 

Share Button