Tel: 565 455 157
E-mail: cervenkova@mestopacov.cz
Fax: 565 455 155

Kancelář:
Budova radnice – Náměstí Svobody 320, Pacov – 2. nadzemní podlaží – dveře č. 6

Pracovní náplň:

  • Vede účetnictví o příjmech a výdajích dotačních programů města včetně úvěrových účtů, účetnictví základního účtu města, účetnictví příjmů a výdajů DS-DD, polikliniky Pacov a depozitního účtu města
  • Zabezpečení  podkladů  pro platby nájemného dle uzavřených nájemních smluv
  • Spolupráce  při tvorbě rozpočtu města a při provádění rozpočtových opatřeních
Share Button