Tel: 565 455 174
E-mail: suvova@mestopacov.cz
Fax: 565 455 155

Kancelář:
Budova radnice – Náměstí Svobody 320, Pacov – 2. nadzemní podlaží – dveře č. 6

Pracovní náplň:

  • Kontrolní činnost a činnosti s ní související – veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací dle zákona.320/2001 Sb.
  • Shromažďování, kontrola a další zpracování finančních výkazů od příspěvkových organizací
  • Agenda místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a provozování výherních hracích přístrojů včetně vymáhání pohledávek
  • Správní řízení o povolení provozu výherních hracích přístrojů, povolení provozování tombol na území města Pacova
  • Vyhotovení smluv o poskytnutí příspěvku fyzickým a právnickým osobám, kontrola vyúčtování těchto příspěvků

 

Share Button