Zemědělského podnikatele lze z evidence zemědělského podnikatele vyřadit i na jeho vlastní žádost.

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele je nutné podat u obecního úřadu příslušného dle

  • místa trvalého pobytu zemědělského podnikatele, týká-li se vyřazení fyzické osoby
  • sídla zemědělského podnikatele, týká-li se vyřazení právnické osoby

O vyřazení rozhodne obecní úřad usnesením, provede zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Za vyřazení z evidence zemědělského podnikatele na žádost se správní poplatek neplatí.

Share Button