Tel.: 565 455 126
E-mail: klimesova@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – Náměstí Svobody 1, Pacov – III. nadzemní podlaží, dveře 3.09

Pracovní náplň:

 • Vydává územní rozhodnutí /rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně stavby a o změně stavby na využití území, rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu/
 • Vydává souhlasy s ohlášením jednoduchých staveb,terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • Vydává rozhodnutím stavební povolení v kompetenci obecního stavebního úřadu
 • Vydává souhlasy ke změně v účelu užívání stavby , vydává povolení nebo nařízení k odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení
 • Vydává kolaudační souhlasy na stavby včetně změn v užívání staveb
 • Vydává povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení popřípadě nařízení k odstranění
 • Vykonává státní dozor, kontrolní prohlídky staveb a nařizuje neodkladné odstranění stavby, nařizuje zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržby staveb a vyklizení staveb
 • Projednává a vydává rozhodování o ukládání pokut za přestupky proti stavebnímu řádu
 • Vydává rozhodnutí o správních deliktech proti stavebnímu řádu,včetně provádění řízení o vybírání a vymáhání pokut
 • Provádí vyvlastňovací řízení a vydává rozhodnutí o vyvlastnění pozemků a staveb jakožto vyvlastňovací úřad v rozsahu působnosti města s rozšířenou pravomocí
 • Zpracovává podklady pro statistická hlášení ČSÚ v kompetenci obecného stavebního úřadu
 • Spolupracuje a podává metodickou pomoc zástupcům samosprávných celků při výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
 • Projednává a rozhoduje o vstupech na cizí pozemky a stavby, vydává opatření na sousedních pozemcích a stavbách dle stavebního zákona, Projednává a rozhoduje o občanskou-právních a jiných námitkách v rozsahu pravomoci stavebního řadu
 • Zajišťuje podklady pro evidenci a archivací písemností stavebního řádu v rámci správního řízení k předání do městského archivu odboru vnitřních věcí
 • Projednává a vyřizuje stížnosti a podněty občanů na úseku stavebního řádu
 • Poskytuje informace vedení městského úřadu, zastupitelstvu města a radě města na úseku stavebního řádu, poskytuje odborné rady a konzultace orgánům samosprávy,
 • Zabezpečuje výkon státní správy v působnosti pro správní obvod Městského úřadu Pacov v působnosti obecného stavebního úřadu, který je vymezen obcemi: Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Křešín, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov, Pošná,, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
Share Button