Tel.: 565 455 127
E-mail: strnad@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – Náměstí Svobody 1, Pacov – III. nadzemní podlaží, dveře 3.07

Pracovní náplň:

 • Zpracovává územně plánovací informace dle § 21 stavebního zákona v působnosti obce s rozšířenou působností
 • Spolupracuje a podává metodickou pomoc zástupcům samosprávných celků při výkonu státní správy na úseku územního plánování
 • Zajišťuje podklady pro evidenci a archivací písemností úřadu územního plánování k předání do městského archivu odboru vnitřních věcí
 • Projednává a vyřizuje stížnosti a podněty občanů na úseku územního plánování
 • Poskytuje informace vedení městského úřadu, zastupitelstvu města a radě města na úseku územního plánování, poskytuje odborné rady a konzultace orgánům samosprávy,
 • V rozsahu města s rozšířenou působností vykonává působnost úřadu územního plánování dle stavebního zákona
 • Zabezpečuje pořizování územně analytických podkladů, provádí aktualizaci územně analytických podkladů včetně jejich projednání
 • Zabezpečuje pořízení územních plánů obcí v rámci ORP /zadání, koncept, návrh/ včetně veškerého projednání a vydání příslušnými Zastupitelstvy obcí, zabezpečuje vyhodnocování územních plánů a jejich změn
 • Provádí řízení o vymezení zastavitelného území obcí
 • Zabezpečuje pořízení regulačních plánů obcí včetně veškerého projednání a jejich vydání
 • Zajišťuje a shromažďuje podklady pro zpracování geografického informačního systému v rámci obce rozšířenou působností
 • Působnost orgánu územního plánování vykovává v rámci správní obvodu Městského úřadu Pacov v působnosti obce s rozšířenou působností, který je vymezen těmito obcemi: Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka.
Share Button