vedoucí odboru

Tel.: 565 455 125
E-mail: smetana@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – Náměstí Svobody 1, Pacov – III. nadzemní podlaží dveře 3.08

Pracovní náplň:

 • Vydává souhlasy či jiná opatření stavebního úřadu pro majetkoprávní vypořádání pro Katastrální úřad Pelhřimov, včetně odsouhlasení geometrických plánů na dělení a scelování pozemků
 • Poskytuje podklady a vydává sdělení k převodům pozemků pro Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Vykonává státní dozor, kontrolní prohlídky staveb a nařizuje neodkladné odstranění stavby, nařizuje zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržby staveb a vyklizení staveb
 • Provádí vyvlastňovací řízení a vydává rozhodnutí o vyvlastnění pozemků a staveb jakožto vyvlastňovací úřad v rozsahu působnosti města s rozšířenou pravomocí
 • Kontroluje zpracování statistických hlášení ČSÚ v rámci kompetence obecního stavebního úřadu
 • Spolupracuje a podává metodickou pomoc zástupcům samosprávných celků při výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
 • Projednává a vyřizuje stížnosti a podněty občanů na úseku stavebního řádu
 • Poskytuje informace vedení městského úřadu, zastupitelstvu města a radě města na úseku stavebního řádu, poskytuje odborné rady a konzultace orgánům samosprávy,
 • Řídí odbor výstavby v souladu s organizačním řádem městského úřadu
 • Zabezpečuje výkon státní správy ve správním obvodu Městského úřadu Pacov pro úřad územního plánování v rozsahu obce s rozšířenou působností, který je vymezen územím těchto obcí: Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka
 • Zabezpečuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu, který vykonává v působnosti obecního stavebního úřadu u těchto obcí: Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Křešín, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlatěnka
Share Button