Výzva vlastníkům kulturních památek k podání žádostí na program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Jako minulý rok, tak i letos je vyhlášen program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a proto Vás vlastníky kulturních památek touto cestou vyzýváme k možnosti využít tohoto dotačního titulu. Z důvodu nedávného oznámení Ministerstva kultury podáváme toto sdělení až nyní. Žádosti k prvnímu kolu podávejte do 28.2.2009, případný převis dotací bude uvolněn do druhého kola, kde žádosti budou přijímány do 30.4.2009.

 

Stáhněte si:

Detailní i další informace, konzultační a metodickou pomoc při zpracování žádosti podávané do tohoto dotačního programu poskytují vlastníkům jako ústřední koordinátor Ministerstvo kultury, odbor památkové péče (tel: 257 085 111) a také je možné získat základní informace na Městském úřadě Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče (tel: 565 455 130, e-mail: kapalin@mestopacov.cz).

Share Button