Tel.: 565 455 172
E-mail: nenadalova@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – náměstí Svobody 1, Pacov – III. nadzemní podlaží dveře 3.11

Pracovní náplň:

  • Výkon státní správy v přenesené působnosti:
  • Podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • Podle zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
Share Button