Tel.: 565 455 132
E-mail: kacer@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – náměstí Svobody 1, Pacov – III. nadzemní podlaží dveře 3.12

Pracovní náplň:

  • Výkon státní správy v přenesené působnosti:
  • Podle zákona 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – rozhodování o žádostech o povolení výjimečného kácení stromů rostoucích mimo les. Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí rozhoduje o žádostech o výjimečné kácení stromů rostoucích mimo les, pokud se žádost týká stromů rostoucích v územním obvodu obce Pacov, včetně místních části: Bedřichov, Jetřichovec, Velká Rovná, Roučkovice, Zhoř.
  • Podle zákona 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
  • Zajišťování péče o handicapované volně žijící živočichy nalezené ve správním obvodu města Pacov jako obce s rozšířenou působností, který je vymezen územím těchto obcí.
  • Podle zákona 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání
Share Button