Obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo nebo ohlašovna podle místa trvalého pobytu údaje vedené v informačním systému pouze k jeho osobě.

Správní poplatek za tyto informace činí 50,- Kč. Poplatek se se platí v hotovosti je je splatný při podání žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému.

Share Button