Vystavení občanského průkazu v případě změny údajů nebo uplynutí doby jeho platnosti

Pro vydání občanského průkazu v případě změny údajů v něm uvedených nebo v případě uplynutí doby jeho platnosti je nutno předložit:

  • dosavadní občanský průkaz
  • jiný doklad, který je veřejnou listinou (např. řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas) – případě, že je OP neplatný
  • doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list zemřelého manžela, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci) popř. další doklady osvědčující změnu skutečností zapisovaných do občanského průkazu (vysokoškolský diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu atd.)
Share Button