K vystavení občanského průkazu do 15 let věku je nutno předložit:

  • rodný list
  • Občanský průkaz zákoného zástupce

Do 15 let věku žádá o vydání občanského průkazu zákonný zástupce, po dovršení 15 let věku žádá občan sám.

O první občanský průkaz lze požádat nejdříve 60 dnů před dosažením 15.let

Občanský průkaz vystavený do 15 let věku má platnost 5 let, správní poplatek činí Kč 50 kč.

Share Button