Žádost o výpis z rejstříku trestů se podává na předepsaném tiskopisu pro jehož vyplnění je nutno předložit:

  • občanský průkaz
  • rodný list

Správní poplatek činí 50 Kč a je hrazen vylepením kolkové známky na tiskopis. Žádost po vyplnění městský úřad nevrací a zasílá ji Rejstříku trestů Praha, který zpravidla do deseti dnů zašle žadateli hotový výpis.

Share Button