K ověření podpisu na matrice nebo ohlašovně městského úřadu:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas a dokument, na kterém chcete podpis ověřit
  • správní poplatek činí 30 Kč za jeden podpis a je splatný v hotovosti


K ověření kopií listin matrikou nebo ohlašovnou městského úřadu:

  • prvopis (originál) a jeho ofocené kopie, které chcete ověřit
  • správní poplatek činí 30 Kč za stránku a je splatný v hotovosti

 

Share Button