Dle závazného právního stanoviska ministerstva dopravy nelze doklad o likvidaci vozidla nahradit čestným prohlášením. To znamená, že vlastník vozidla musí předložit doklad o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu. Nejbližší pověřená sběrna pro likvidaci je v Pacově, (firma FeMi – centrum Pacov), Chýnově, Pelhřimově, Jindřichově Hradci a Jihlavě.

Aktuální přehled provozovatelů zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí aut naleznete na stránkách ministerstva životního prostředí – www.env.cz, v kolonce hledat autovraky.

Share Button