Tel.: 565 455 122
E-mail: zachova@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – Náměstí Svobody 1, Pacov – 2. nadzemní podlaží – dveře č. 2.18

Pracovní náplň:

  • Registrace vozidel
  • Dovozy vozidel
  • Trvalé a dočasné vyřazení vozidel z evidence
  • Výměna registračních značek (SPZ)
  • Jiné změny (leasing, karoserie, barva, motor, alternativní pohon…)
  • Vedení spisovny
  • Výměna řidičských průkazů
  • Změny v řidičských průkazech
  • Vydávání mezinárodních řidičských průkazů
  • Výpisy z evidenčních karet řidičů
Share Button