Tel.: 565 455 124

E-mail: tulach@mestopacov.cz

Fax: 565 455 133

Kancelář:

Budova zámku – Náměstí Svobody 1, Pacov – 2. nadzemní podlaží – dveře č. 2.17

Pracovní náplň:

 • Zástupce vedoucího odboru
 • Zkušební komisař řidičů
 • Evidence řidičů
 • Kontrola emisních stanic
 • Výměna řidičských průkazů
 • Změny v řidičských průkazech
 • Vydávání mezinárodních řidičských průkazů
 • Vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • Správní řízení odnímání řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů, ztráta odborné způsobilosti, bodový systém
 • Výpisy z evidenčních karet řidičů
 • Vydávání paměťových karet v systému DT
 • Zajišťuje zkoušky z odborné způsobilosti uchazečů o řidičské oprávnění A, B, C, E, M, T
 • Registrace provozování autoškol
 • Vedení BESIPu

 

Share Button